Tilbage til webshop

Behovsafklaring og programmering

For jer der skal i gang med et bygge- eller anlægsprojekt, hvad enten det er ombygning af eksisterende, tilbygning eller nybyg og for erfarne bygherrerådgivere der skal bruge en arkitektfaglig, processtærk samarbejdspartner.

Jeg kan hjælpe jer med at skabe det overblik, der skal danne basis for jeres byggeprojekt i forhold til den arkitektfaglige del af projektet (dvs. at jeg kan hjælpe jer med at afdække behov for hvilke funktioner I har behov for, antal af funktioner, sammenhænge mellem funktioner, hvilket bygningsflow der er optimalt, hvilke værdier der skal være bærende for byggeriet osv.) - enten internt i arbejdsgruppen eller eksternt hvor brugere, beboere eller borgere involveres i rammesatte beslutningsprocesser. 

1. Behovsafklaring

På baggrund af behovsafdækningen, kan der træffes velovervejede beslutninger som indgår i ”programmet” for projektet, på oplyst grundlag af de relevante parter.

2. Program

Jeg kan levere den indsamlede viden fra behovsafdækningen til programmet og jeg kan hjælpe jer med at udarbejde programmet (den værdibaserede, arkitektfaglige del).

3. Arbejde i team

Jeg indgår gerne i et team opsat af jer og har også selv stærke samarbejder, der kan hjælpe med den tekniske del af et projekt samt den juridiske, hvis der er behov for dette.

Hvad er et program?

Programmet kan i mindre projekter udformes som et mindre dokument, en form for hensigtserklæring eller rettesnor eller kan i større projektsammenhænge være et decideret værdibaseret bygge- eller konkurrenceprogram der indgår i et udbud som juridisk dokument.

Programmet er uanset en koordineret sammenfatning af bygherrens ønsker og krav til det kommende projekt, der er formuleret og opsat, evt. med understøttende illustrationer for at klæde arkitekter og tilsvarende bygningsfaglige på til at udforme skitser til et reelt projekt.


"Energinet har ved flere forskellige lejligheder anvendt Lissen Højrup Munch som indretningsarkitekt, sparringspartner eller som procesfacilitator i forskellige workshops omkring indretning.

Lissen yder altid et meget tilfredsstillende og veldokumenteret arbejde og hendes tilgang til opgaverne og de mennesker, som hun skal arbejde sammen med, er altid med en positiv tilgang og godt humør"


Tina Sørensen
Gruppe- og Seniorprojektleder,
Facility Service, Energinet