Tilbage til webshop

Nyt domicil Energinet

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse, behovsafklaring og programskrivning (2022/24)

Fakta:

  • Kunde: D|K2 for Energinet
  • Omfang: Udarbejdelse af værdibaseret byggeprogram, lokaleoversigt mv. i forbindelse med totalentrepriseudbud.
  • Hovedydelse: Inddragelse, behovsafdækning og programmering

Opgaven:

Cooperator hjalp D|K2 Bygherrerådgivning og Energinet med at formulere projektmateriale til et værdibaseret byggeprogram mv. til brug i et totalentrepriseudbud.

Ydelsen:

Cooperator varetog behovsafklaring og formulering af Energinets krav og ønsker til deres nye domicil i Erritsø i sammenhæng med eksisterende domicil. Dette ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem projektmøder, bruger-/medarbejderinddragelse og løbende dialog.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Behovsafklaring i forhold til nyt og eksisterende domicil
- Deltagelse i projektgruppemøder mv.
- Planlægning, facilitering og opsamling af workshopforløb med kommende brugere/medarbejdere
- Formulering af værdibaseret byggeprogram inkl. diagrammer mv. indeholdende behov og ønsker
- Deltagelse i bedømmelsesprocessen som sekretær
- Input til bedømmelsesdokument
- Deltagelse i granskning under projektering


Resultater:

Et godt samarbejde, der med D|K2 ved roret, udformede udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med det værdibaserede byggeprogram inkl. behovsafklaring og et 3-sporet inddragelsesforløb (kantine, kontrolcenter og arbejdspladser), der gav forventningsafstemning og tydeligt videreformulerede Energinets ønsker til det nye domicil, i en let aflæselig form.

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfagligheder skabte et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der blev arbejdet med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende. Høje prioriteter i inddragelsesarbejdet var fremdrift i processen og tilbagemeldinger om beslutninger og baggrunde herfor til deltagere.


Værdi:

Alle deltagere bidrog til behovsafklaring og program, hvormed alle fik forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. Dermed blev der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb for både projektgruppe og de inddragede medarbejdere, der fremadrettet bliver ”ambassadører” for projektet.
"Energinet har ved flere forskellige lejligheder anvendt Lissen Hørup Munch som indretningsarkitekt, sparringspartner eller som procesfacilitator i forskellige workshops omkring indretning.

Lissen yder altid et meget tilfredsstillende og veldokumenteret arbejde og hendes tilgang til opgaverne og de mennesker, som hun skal arbejde sammen med, er altid med en positiv tilgang og godt humør."

Tina Sørensen, Gruppe- og Seniorprojektleder, Facility Service Energinet


Projektet indeholdt blandt andet udarbejdelse af værdibaseret byggeprogram, hvortil inddragelse af medarbejdergrupper blev brugt til vigtige afklaringer