Tilbage til webshop

Sparring

For jer der selv arbejder med inddragelse eller som gerne vil.

Jeg hjælper jer med input, idéer og sparring ind i et givent projekt og det daglige arbejde med inddragelsen.

Derudover kan jeg give jer indblik i et overordnet, fælles mindset og redskaber til inddragelses-værktøjskassen som en fælles ”basis-uddannelse”

Sparring - Inddragelse, praksisnært, sidemandsoplæring

I arbejder selv med inddragelse og planlægger, faciliterer og opsamler en del processer, som en del af det arbejde I laver. Af og til kan det dog være rart at sparre med en der arbejder fuld tid med processer. Min spidskompetence er at drive "sociale processer" i byggefysiske forandringsprojekter. Herunder inddragelse, hvorfor jeg kan være en god sparringspartner I jeres procesforløb - både eksternt og internt.

Der er flere muligheder:

1. Tæt samarbejde

Jeg varetager procesdelen af et projekt, i samarbejde med jeres procesansvarlige. Sammen gennemgår vi planlægning, interessentanalyse, procesdesign mv. Vi gennemgår faciliteringen og faciliterer evt. sammen ligesom vi arbejder sammen med at opsamle processen. På den måde opnår I sammenhæng og mest mulig sparring gennem hele procesforløbet med formålet at styrke jeres indsats. 

2. Faste møder

Vi arbejder sammen om de proces- og inddragelsesopgaver hvor I har behov for sparring. Vi mødes et aftalt antal gange, afhængigt af jeres behov, og arbejder med de uddrag af udvalgte projekter I kommer med. Sammen laver vi fokusnedslag som der skal arbejdes på i de givne projekter. På denne måde får I mulighed for at styrke de sider af jeres sociale processer som I har behov for.

3. Jeres "go-to person"

Vi aftaler faste dage og tidsrum, hvor jeg kommer hos jer over en længere periode. Jeg fungerer som "goto-person" i jeres afdeling eller organisation. F.eks. booker jeres medarbejdere møder med mig på dagen, hvor vi kan drøfte store og små processpørgsmål. Det kan være på faste opgaver, med faste medarbejdere eller det kan veksle efter hvem der har behov for sparring.

Mål og metoder

✔️ I bliver endnu bedre til at drive processer og inddragelse

✔️ I får større bevidsthed om måden I griber jeres processer an på

✔️ I får viden, input og nye redskaber til jeres arbejde med inddragelsesprocesser

✔️ I får mulighed for at lytte til og anerkende jeres brugere på nye måder

✔️ I styrker jeres mulighed for at skabe ejerskab og engagement

Metode:

Vi vil arbejde dialogbaseret og tage udgangspunkt i de behov I har. Vi strukturer den tid vi har sammen, så vi når mest muligt og "klæder jer bedst muligt på" i de givne projekter I bringer på bane. Som en uvildig sparringspartner fungerer jeg som katalysator for jeres sociale processer og det vil altid være jeres behov vi tager udgangspunkt i. Ud fra min viden og erfaring om proces og byggefysiske forandringsprojekter, vil jeg stille spørgsmål samt komme med idéer og forslag til hvad vi skal arbejde med.


"Det har været en fornøjelse, at opleve et så struktureret og løsningsorienteret menneske, der samtidigt formåede at "forstyrre" os tilpas meget, til at vi kunne fokusere ud over vante tilgange til opgaven. Jeg kan på det varmeste anbefale Lissens arbejde."

Lars Bak,Tidligere Afdelingsleder Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune