Tilbage til webshop

Strategi og skabeloner, Skanderborg Kommune

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Sparring (2020/21)

Fakta:

  • Kunde: Skanderborg Kommune, Kommunale Bygninger
  • Omfang: Fælles udvikling af strategi og skabeloner for borgerinddragelse
  • Hovedydelse: Undervisning og sparring

Opgaven:

Workshopforløb udviklet i tæt samarbejde med lederen af Kommunale Bygninger i Skanderborg Kommune med hensigt at lave et forløb hvor ansatte og leder i afdelingen blev klædt på i forhold til borgerindddragelse og hvor alle, udviklede skabeloner og strategi på baggrund heraf.
Opgaven bestod i at planlægge, facilitere og opsamle et workshopforløb, herunder at udvikle tjeklister, skabeloner og værktøjer, der er skræddersyet til afdelingens arbejde samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.


Ydelsen:

Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, blev der planlagt et workshopforløb, der løbende blev tilpasset undervejs. Cooperator varetog rollen som tovholder og facilitator samt sparringspartner og rådgiver, og havde til opgave at sikre et varieret forløb hvor der indgik teoretiske oplæg, arbejde med værktøjer og metoder samt masser af praksisnært samarbejde om udviklingen af afdelingens egne redskaber og skabeloner.

- Opstartsmøde, fælles tilrettelæggelse og løbende koordinering/tilpasning
- Planlægning, facilitering og evaluering
- Udarbejde undervisningsmateriale/-slides.
- Udarbejde udkast til skabeloner og opgaver.
- Input til tekst til invitationer, opslag, mails mv.

Resultater:

Medarbejderne får et fælles afsæt og mindset for at kunne varetage borgerinddragelse i praksis. De fik viden, redskaber og metoder samt erfaring med brug af disse.

Værdi:

Ved at inddrage medarbejderne i udviklingen af værktøjer og skabeloner, sikredes det at der blev udarbejdet et meget let anvendeligt materiale, der var skræddersyet til afdelings specifikke behov. Medarbejdernes ejerskab til materialet blevet aktiveret ved at de selv har udviklet materialet og ved at de sammen har arbejdet praksisnært med materialet undervejs i forløbet."Det har været en fornøjelse, at opleve et så struktureret og løsningsorienteret menneske, der samtidigt formåede at "forstyrre" os tilpas meget, til at vi kunne fokusere ud over vante tilgange til opgaven. Jeg kan på det varmeste anbefale Lissens arbejde.. "

Lars Bak,Tidligere Afdelingsleder Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune
I tæt samarbejde med leder og medarbejder blev der udviklet metoder og strategi for borgerinddragelse i afdelingen