Tilbage til webshop

Mere om Cooperator og Lissen Højrup Munch

Om Lissen Højrup Munch

Jeg er Proceskonsulent og "samarbejdskatalysator"​.

Jeg arbejder sammen med jer om at skabe værdifulde resultater i byggefysiske forandringsprojekter. Det gør jeg ved at facilitere respektfuld og ydmyg inddragelse, med ønske om mest mulig fremdrift.

Respekten for menneskers forskelligheder og mangefacetterede kvaliteter er en grundlæggende  værdi i mit arbejde.

Ved at lytte til de implicerede parter, skabes bedre resultater, med højere kvalitet og værdi. Engagement bliver en sidegevinst i processerne og skaber både følgeskab, værdi og fremtidssikring.

En udviklings- eller forandringsproces som en anlægs- eller byggeproces, er altid præget af kompleksitet og uoverskuelighed - I særdeleshed i opstartsfasen.

Gennem forventningsafstemning, inddragelse og samarbejder, skabes overblik og overskuelighed, som basis for handlingsplaner, strategier og programmering. Dermed opnås skræddersyede resultater og værdiforøgelse i jeres projekter ligesom fordyrende ændringer i slutfaserne kan minimeres. 

Når processer planlægges, faciliteres og implementeres med professionel, faciliteret inddragelse, så vil det ofte give engagerede medarbejdere, følgeskab til idéer og projekter, samt ambassadører for strategier, tiltag og forandringer.

Min baggrund og uddannelse

Proceskonsulent (Go’Proces, Aarhus)

Færdigheder til at arbejde med projektforløb af forskellig karakter og varighed hvori der inddrages interessenter

Jeg har arbejdet med aktørinvolvering siden 2011 (brugere, borgere, beboere mv.) i forbindelse med udviklings-, forandrings- og byggeprojekter

Arkitekt (Arkitektskolen i Aarhus)

Kompetencer til at mestre forskellige kreative processer og redskaber, der hjælper til at overskue og løse  komplekse problemstillinger

Færdigheder til at arbejde under tidspres og konstant foranderlighed i rammer og krav

Erfaring med mange typer af projekter gennem arbejde på tegnestue som arkitekt og projektleder siden 2011.

Byggetekniker (BTH København)

En praktisk-teknisk basis med viden og færdigheder indenfor byggeri

Stærke værktøjer i planlægning, strukturering og styring af både eget arbejde og i større sammenhænge

Jeg arbejder systemisk anerkendende for derigennem at skabe samarbejde og finde fælles forståelse og retninger
Gruppearbejde skaber nærvær og tryghed. Der er tid til at lytte til hinanden og finde fælles muligheder
Fælles brainstorm giver et godt, fælles afsæt
Specifikt designede opgaver hjælper til at finde svar på udvalgte projekt-spørgsmål
Kategoriseringer og afstemninger giver fælles svar, hvor mange individuelle meninger er på spil
Dialog 2-og-2, i grupper eller i plenum er essentielt og kan faciliteres på mange måder
Deltagerne skal op og stå og have noget i hænderne, så fastholdes fokus og engagement kan skabes