Tilbage til webshop

Undervisning

For jer der selv arbejder med inddragelse eller som gerne vil.

Jeg hjælper jer med input, idéer og sparring ind i et givent projekt og det daglige arbejde med inddragelsen.

Derudover kan jeg give jer indblik i et overordnet, fælles mindset og redskaber til inddragelses-værktøjskassen som en fælles ”basis-uddannelse”

Undervisning - inddragelse, følgeskab, samarbejde, motivation

Som hold, afdeling eller organisation, er det vigtigt at få ny viden sammen. Viden der kan understøtte det arbejde der allerede udføres og et fælles sprog der hjælper i den daglige interne projektsparring.

Når jeg holder oplæg eller underviser, får deltagerne både den teoretiske baggrund (som et praksisfunderet mindset) og bliver inddraget gennem øvelser og opgaver der understøtter emnet - afhængig af jeres ønsker og den afsatte tid. 

Oplæggene skal ikke kun gøre deltagerne klogere, men især gøre dem nysgerrige. Undervisningen går dybere end et oplæg og indeholder flere øvelser og opgaver, der giver yderligere indsigt og viden samt hjælper deltagerne til at tage den ny viden med hjem og bruge den i egen praksis. 

Alle oplæg og al undervisning aftales og tilrettelægges individuelt, men indeholder oftest:

1. Teori/mindset

Gennemgang af teori som et brugbart mindset til at arbejde med inddragelse og facilitering

2. Øvelser

Mindre øvelser understreger pointer eller skaber energi i undervisningen

3. Opgaver

Opgaver tager afsæt i egen praksis og giver deltagerne mulighed for at arbejde med givne redskaber og udvikle nye kompetencer

4. Cases

Teori og opgaver underbygges og virkeliggøres gennem cases jeg har arbejdet med

Mål og metode

✔️ I får skærpet jeres kompetencer sammen - dvs. større udbytte og større chance for implementering i det daglige arbejde efterfølgende

✔️ I får kendskab til et mindset der giver masser af gode vinkler på at arbejde med inddragelse, følgeskab o.lign.

✔️ I får redskaber og metoder til planlægning og facilitering

Metode:

Gennem oplæg, fælles opgaver og arbejde med redskaber, får I viden om og erfaring med inddragelse. I arbejder sammen og får derfor en fælles referenceramme at arbejde ud fra fremadrettet.

Når I selv arbejder med øvelser og opgaver, lagrer den nye viden sig langt bedre end ved rent teoretiske oplæg - derfor fylder øvelser og opgaver mest når jeg underviser


"Lissen har gennem adskillige år været vores faste oplægsholder på byplankurset og er ansvarlig for kursets introduktion til inddragelseshåndværket. Hvert år møder hun velforberedt, venlig og fuld af overskud med stort udbytte til følge. Højt niveau, relevans, konsistens og venlighed går hånd i hånd."

Martin Odgaard, Associate Professor, Arkitektskolen Aarhus