Tilbage til webshop
Velkommen til Cooperator - mit navn er Lissen Højrup Munch

Jeg er Proceskonsulent og "samarbejdskatalysator"​.

Jeg arbejder sammen med jer om at skabe værdifulde resultater i byggefysiske forandringsprojekter. Det gør jeg ved at facilitere respektfuld og ydmyg inddragelse, med ønske om mest mulig fremdrift.

Respekten for menneskers forskelligheder og mangefacetterede kvaliteter er en grundlæggende værdi i mit arbejde.

Ved at lytte til de implicerede parter, skabes bedre resultater, med højere kvalitet og værdi. Engagement bliver en sidegevinst i processerne og skaber både følgeskab, værdi og fremtidssikring.

Sådan arbejder jeg

Værdiskabelse:

Cooperator skaber værdi i alle faser af et projektforløb, og især i de tidlige faser, FØR en evt. bygge- / forandringsproces, giver det særlig god mening. Det er nemlig her, kimen til et projektforløb lægges.

Rammesatte opgaveforløb:

Jeg planlægger og faciliterer strukturerede, rammesatte opgaveforløb.

"En elefant skal spises i små bidder" siger man. Jeg arbejder med at nedbryde store, komplekse problemstillinger til mange små, enkle opgaver, der tilsammen samler, viden, svar og idéer til den komplekse helhed.

Anerkendende systemisk tilgang:

Jeg arbejder ud fra en anerkendende, systemisk tilgang.

Det vil sige at jeg anerkender og bruger aktivt de forskelligheder der optræder i en gruppe og et projekt. Vi kommer alle med hver vores forskellige erfaringer, idéer og håb ind i en projektsammenhæng.

Alle bidrager til udviklingen af projektet på hver deres måde, som en del ind i den fælles sammenhæng.

Med dette udgangspunkt arbejder vi med at skabe forståelse og skabe fælles retning og mål der inkluderer alle bedst muligt.

Historien bag navn og logo

Navnet Cooperator: Samarbejde (på engelsk ”cooperation”) er essentielt i alt hvad jeg laver.

Samarbejde mellem projektets parter og forskellige interessenter og samarbejde mellem mig og dem jeg arbejder sammen med. Derfor hedder virksomheden Cooperator. En der skaber samarbejde eller en ”samarbejdskatalysator”.

Den filtrede håndflade i mit logo er symbol på de komplekse problemer vi gennem samarbejde søger løsninger på. Hvis det var nemt at løse de udfordringer jeg hjælper med, så var der oftest ikke brug for mig.

De 5 fingre er løsningerne på problemerne eller de retninger vi sammen finder som mulige svar på de givne udfordringer

Læs om

INDDRAGELSE

Læs om

BEHOVSAFKLARING

Læs om

UNDERVISNING

Læs om

SPARRING

Udvalg af kunder jeg har arbejdet for