Tilbage til webshop

Masterplan for bygningsmassen psykiatri og handicap, Ikast Brande kommune

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Projekt- og procesudvikling, inddragelse og ekstern projektleder (2021-23)

Fakta:

  • Kunde: Ikast-Brande Kommune, Psykiatri og Handicap
  • Omfang: Udvikling og tilrettelæggelse af projektforløb samt ekstern projektleder for selve projektet, der omhandlede udarbejdelse af masterplan for Psykiatri og Handicaps bygningsmasse.
  • Hovedydelse: Projekt- og procesledelse, inddragelse og løbende sparring.
Opgaven:

Psykiatri- og handicapafdelingen i Ikast-Brande Kommune igangsatte arbejdet med at udvikle en Masterplan for deres bygningsmæssige kapacitet. Lissen bidrog først i udviklingen og tilrettelæggelsen af selve masterplan-forløbetog var derefter en del af projektgruppen som ekstern projektleder i forbindelse med udvikling af selve masterplanen. 

Ydelsen:

Under hensyntagen til opgaven, den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator bl.a. føgende opgaver:
 
  • Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven
  • Udvikling og tilrettelæggelse af selve masterplan-forløbet
  • Procesledelse: planlægning, facilitering og opsamling af flere inddragende workshops med store grupper medarbejdere, fagligheder og politikere indenfor og i nærhed til området
  • Ekstern projektleder i forbindelse med udvikling af selve masterplanen i parløb med den interne projektleder (herunder bl.a. deltagelse i projektgruppemøder, deltagelse i planlægning og styring af projekt, workshops, møder mv.)
  • Bidrag til frembringelse af diverse materiale og endelig rapport
  • Medudvikler af RUMGUIDEN: et værktøj der kan hjælpe Psykiatri og Handicaps ansatte til at skabe bedre fysiske rammer for borgere og medarbejdere på bosteder, institutioner mv.

Resultater:

Materialet bliver anvendt i den daglige drift og det politiske beslutningsarbejde og får sammen med selve forløbet stor ros.
Forløbet var et godt samarbejde mellem de forskellige parter ved Ikast-Brande Kommune og Cooperator, hvor Lissen via sine proces- og arkitektfaglige kompetencer bidrog til at skabte et forløb, hvor det var tydeligt hvad der skulle arbejdes med hvornår og hvor input og beslutninger løbende blev indarbejdet i planen for det videre arbejde. Der var sikret fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var aktuelt. Opsamlingsmateriale blev opsat og formuleret enkelt og let aflæseligt for de relevante målgrupper.

Værdi:

Ikast-Brande Kommunes beslutningstagere på Psykiatri og Handicapområdet har fået et overblik over områdets bygningsmasse opdelt i overskuelige temaer. Undervejs er medarbejdere, interessenter og beslutningstagere inddraget, hvormed flest mulige fik forståelse for processen samt de parametre der gør sig gældende for bygningsmassen. Der er desuden givet bevillinger på baggrund af materialet.
Flere workshops inddrog medarbejdere, politikere, interessenter mv. undervejs i processen med at planlægge forløbet om og udviklingen af Masterplanen for de fysiske rammer, hvilket både gav vigtig viden fra medarbejderne, politikere/interessenter mfl. samt engagement og forståelse hos samme
I flere workshops blev medarbejdere fra forskellige områder og afdelinger blandet i forskellige grupper, for at sikre deling af vigtig viden og for at medarbejdere fra forskellige områder og steder, fik lyttet til hinandens holdninger, idéer og synspunkter