Tilbage til webshop

Svømmecenter Silkeborg

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Behovsafklaring og programskrivning (2020/21)

Fakta:

  • Kunde: D|K2 for Fonden Silkeborg Svømmecenter
  • Omfang: Behovsafklaring og brugerinddragelse i forbindelse med konkurrenceprogram.
  • Hovedydelse: Behovsafdækning, inddragelse og programmering

Opgaven:

Cooperator hjalp D|K2 Bygherrerådgivning og Fonden Silkeborg Svømmecenter med at formulere et konkurrenceprogram til brug i udbud af totalrådgivning.

Ydelsen:

Cooperator bistod Fonden i forbindelse med behovsafklaring og formulering af Fondens krav og ønsker til svømmecentret i Silkeborg ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem møder, inddragelse og løbende dialog.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven
- Behovsafklaring gennem møder, interviews og "pop-up-inddragelse"
- Formulering af byggeprogram inkl. diagrammer mv.
- Deltagelse i styregruppemøder mv.
- Deltagelse i bedømmelseprocessen som rådgiver og sekretær
- Formulering af bedømmelsesdokument

Resultater:

Et godt samarbejde der med D|K2 ved roret, udformede udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med konkurrenceprogram inkl. behovsafklaring i forbindelse hermed, der skabte tydelighed omkring fondens ønsker til svømmecentret.

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfagligheder gav et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der blev arbejdet med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende. Der skabtes fremdrift i processen og der blev sikret et relevant og grundigt output.


Værdi:

Alle deltagere bidrog til behovsafklaring og et program, hvormed alle fik forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. Dermed blev der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb.
Program og inddragelse til Silkeborg Svømmecenter, der gerne skal være for både eliten og bredden, til sport og til leg
I forbindelse med programmeringen blev der bl.a. udarbejdet rumdiagrammer til at beskrive ønskede sammenhænge