Tilbage til webshop

Posthustorvet Skive

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse og behovsafklaring (2023-2024)

Fakta:

  • Kunde: Skive Kommune, Planafdeling
  • Omfang: Workshopforløb i samarbejde med Gustin Landskab, der skulle tilvejebringe input til og kvalificering af skitseforslag til fornyelse af Posthustorvet i Skive
  • Hovedydelse: Inddragelse og behovsafdækning


Opgaven:

Et af Skives store, centrale torve, Posthustorvet, står foran en mulig fornyelse Cooperator hjalp Skive Kommunes planafdeling med et inddragelsesforløb bestående af 3 workshops, 1 torvedag og 2 workshops for de unge, der afklarede hvilke behov, visioner og ønsker borgerne i Skive har til Posthustorvet (Deltagere: repræsentanter fra borgere, Kommune, by-, kultur-, og handelsliv).

Ydelsen:

Under hensyntagen til opgaven, den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator planlægning, facilitering og opsamling af inddragelsesforløbet. Dette i tæt samarbejde med Gustin Landskab og Skive Kommune.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven
- Deltagelse i projektgruppemøder (mht. planlægning og opsamling af forløbet)
- Procesledelse: planlægning, facilitering og opsamling af 2 inddragelsesforløb
- Procesledelse: planlægning af torvedag
- Procesledelse: skitserende brugerinddragelse

Resultater:

Et godt samarbejde mellem Planafdelingen, Gustin Landskab og Cooperator, hvor Lissen via sine proces- og arkitektfaglige kompetencer bidrog til at skabe et forløb, hvor det var tydeligt hvad der skulle arbejdes med hvornår og hvor input og beslutninger løbende blev indarbejdet i arkitekternes arbejde med skitseforslaget. Der var sikret fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var aktuelt. Opsamlingsmateriale blev opsat og formuleret enkelt og let aflæseligt for de relevante målgrupper.
Gustins skitseforslag, som rummer både Kommunens og workshopdeltagernes ønsker, er det foreløbige fysiske resultat og ligger klar til politisk behandling i sommeren 2024.

Værdi:

Alle deltagere bidrog med input til og kvalificering af udviklingen af skitseforslaget. Dermed fik alle deltagere forståelse for prioriteringer og beslutninger heri og forløbet blev et godt afsæt for ejerskab og opbakning til det videre forløb – i forskellige grader afhængig af om deltagerne var en del af workshops’ne eller deltog på torvedagen.

En af Gustin Landskab visualiseringer af idéen til det kommende Torv
Der blev bl.a. arbejdet dialogbaseret i grupper
Et godt samarbejde med Ungdomskole gav plads til de unges stemmer i projektet