Tilbage til webshop

Plusset. et nyt offentligt byrum i Herning

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse, behovsafklaring og programskrivning (2022)

Fakta:

  • Kunde: Sweco for Herning Kommune
  • Omfang: Udarbejdelse af projektmateriale til værdibaseret byggeprogram mv. til totalrådgiverkonkurrence med udgangspunkt i eksisterende helhedsplan
  • Hovedydelse: Behovsafdækning, inddragelse og programmering


Opgaven:

Cooperator hjalp Sweco og Herning Kommune med at formulere et projektmateriale til et værdibaseret byggeprogram til brug i et totalrådgiverudbud.

Ydelsen:

Cooperator varetog behovsafklaring og formulering af Herning Kommunes krav og ønsker til de nye byrum (et torv, 4 korridorer og et grønt område) ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem møder, inddragelse og løbende dialog.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Gennemgang, tilretning og kvalificering af oprindelige behov og ønsker fra helhedsplanen gennem mødeforløb
- Formulering af værdibaseret byggeprogram inkl. diagrammer mv.
- Deltagelse i projektgruppemøder mv.
- Planlægning, facilitering og opsamling af workshopforløb med interessenter
- Planlægning, facilitering og opsamling af interview med Lodsejere/entreprenører og rådgivere


Resultater:

Et godt samarbejde der med Sweco ved roret, udformede udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med det værdibaserede byggeprogram, inkl. inddragelse og behovsafklaring i forbindelse hermed, der skabte tydelighed i Herning Kommunes ønsker til det/de nye byrum i en let aflæselig form.

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfagligheder gav et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der blev arbejdet med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende. Der blev skabt fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var relevant og aktuelt.


Værdi:

Alle deltagere bidrog til behovsafklaring og program, hvormed alle fik forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. Dermed blev der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb.

Dialog mellem de forskellige interessenter var bærende i workshopforløbet
I workshopforløbet var der både plads til individuel refleksion, dialog på tværs og fælles prioriteringer
Efter hvert gruppearbejde, præsenterede grupperne deres vigtigste pointer eller findings for de øvrige deltagere, så alle fik hørt alle