Tilbage til webshop

Områdefornyelse Haderup

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse og behovsafklaring (2022)

Fakta:

  • Kunde: Herning Kommune, Planafdeling
  • Omfang: Workshopforløb der skulle tilvejebringe input til og kvalificering af Områdefornyelse for Haderup.
  • Hovedydelse: Inddragelse

Opgaven:

Cooperator hjalp Herning Kommunes planafdeling med et inddragelsesforløb bestående af 1 borgermøde og 2 workshops, der afklarede hvilke behov og ønsker borgerne i Haderup har til deres by og udviklingen af denne indenfor områdefornyelsens ramme.

Forløbet var desuden med til at skabe et startskud til at flere af borgerne kunne deltage i udviklingsarbejdet og evt. fondsansøgninger.


Ydelsen:

Under hensyntagen til opgaven, den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator planlægning, facilitering og opsamling af inddragelsesforløbet.

Opgaven har bl.a. rummet:

 

- Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven

- Deltagelse i projektgruppemøder (mht. planlægning og opsamling af forløbet)

- Procesledelse: planlægning, facilitering og opsamling af inddragelsesforløbet


Resultater:

Et godt samarbejde mellem Planafdelingen og Cooperator, hvor Lissen via sine proces- og arkitektfaglige kompetencer skabte et forløb, hvor det var tydeligt hvad der skulle arbejdes med hvornår og hvor input og beslutninger løbende blev indarbejdet i planen for det videre arbejde. Der var sikret fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var aktuelt. Opsamlingsmateriale blev opsat og formuleret enkelt og let aflæseligt for de relevante målgrupper.

Værdi:

Alle deltagere bidrog med input til det kommende arbejde med områdefornyelsen. Dermed fik alle deltagere forståelse for prioriteringer og beslutninger heri og forløbet blev et godt afsæt for ejerskab og opbakning til det videre forløb og evt. samarbejde.
Workshopforløbet blev indledt med et borgermøde med stor opbakning, hvor der blev informeret om projektet og samlet deltagere til de efterfølgende workshops
En gåtur i samlet flok indledte en af workshops'ne, for at skabe et fælles afsæt for forståelsen af Haderup
Forskellige opgaver der skulle løses i grupper, satte dialogen, tankerne og idéerne i gang