Tilbage til webshop

Ny kræftrådgivning i Odense

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse, behovsafklaring og programskrivning (2021/22)

Fakta:

  • Kunde: D|K2 for Kræftens Bekæmpelse
  • Omfang: Omdannelse og tilpasning af tidligere projektmateriale til værdibaseret byggeprogram
  • Hovedydelse: Inddragelse, behovsafdækning og programmering

Opgaven:

Cooperator hjalp D|K2 Bygherrerådgivning og Kræftens Bekæmpelse med at omformulere og tilpasse et tidligere projektmateriale til et værdibaseret byggeprogram til brug i en totalentreprise-konkurrence. Igennem 4 workshops blev de byggefysiske værdier for projektet afklaret for hvert område og for huset som helhed. Ligeledes blev ønsker og krav til organisering, disponering og sammenhænge fastlagt og ønsker til æstetik, stemninger, pladsbehov mv. blev koordineret.

Ydelsen:

Cooperator varetog behovsafklaring og formulering af Kræftens Bekæmpelses krav og ønsker til deres nye kræftrådgivning i Odense ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem møder og løbende dialog, både med projektledelse og kommende brugere (udvalgte deltagere fra personalegrupper, ledelser, patienter/pårørende og frivillige).
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Gennemgang og tilretning af program 
- Planlægning, facilitering og opsamling af workshopforløb med brugere og medarbejdere
- Formulering af konkurrenceprogram inkl. diagrammer mv.
- Behovsafklaring, hvor der er identificeret ændringer i forhold til oprindeligt program
- Deltagelse i styregruppe- og overordnede projektgruppemøder mv.
- Deltagelse i bedømmelsesprocessen som rådgiver og sekretær
- Input til bedømmelsesdokument

Resultater:

Et godt samarbejde der med D|K2 ved roret, udformede udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med det værdibaserede byggeprogram inkl. behovsafklaring i forbindelse hermed, der skabte tydelighed i Kræftens Bekæmpelses ønsker til en ny kræftrådgivning, i en let aflæselig form.

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfagligheder gav et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der blev arbejdet med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende. Der blev skabt fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når og hvor det var aktuelt.

Værdi:

Alle deltagere bidrog til behovsafklaring og program, hvormed alle fik forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. 
Workshopforløbet var også her de 3 kommende personalegrupper mødte hinanden første gang, hvor ønsker til samarbejder, delemuligheder og afgrænsninger blev diskuteret og kimen til et godt fremtidigt samarbejde lagt. Dermed blev der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb.

Deltagerne skulle i grupper og plenum beslutte hvilke værdier der skulle ligge til grund for projektet
Funktioner/rum og sammenhænge blev der arbejdet med i form af brikker der skulle lægges alt efter behov og ønsker