Tilbage til webshop

Specialskole og daginstitutionstilbud, Ikast-Brande Kommune

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Skitserende brugerinddragelse og behovsafklaring (2020/21)

Fakta:

  • Kunde: Daginstitutionsafdelingen og Affald og Ejendom, Ikast-Brande Kommune
  • Omfang: Inddragelse i forbindelse med udvikling af ny daginstitution med specialtilbud og specialskole 
  • Hovedydelse: Inddragelse og programmering

Opgaven:

Cooperator hjalp Ikast-Brande Kommune med at planlægge, facilitere og opsamle skitserende interessent- og brugerinddragelse i forbindelse med udviklingen af en ny daginstitution med specialtilbud og -skole. Dette i tæt samarbejde med daginstitutionschef, projektleder fra Affald og Ejendom, arkitekter samt daginstitutionsledelsen.

Ydelsen:

Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator inddragelsesdelen som selvstændig ydelse og som en del af styregruppen. 
 Opgaven har bl.a. rummet:

- Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven
- Planlægning, facilitering og opsamling af 3 workshops med interessenter og brugere
- Planlægning og facilitering af informationsmøde med interessenter og brugere
- Løbede dialog i styregruppe og med rådgivere
- Opsamling og formidling

Forløbet har indeholdt fysiske og online-baserede workshops og møder.
Workshopdeltagerne fik indsigt i udviklings- og skitseringsprocessen og blev en del af den, hvor det gav mening at deres særlige fagligheder kunne kvalificere projektet. Løbende skitserede arkitekterne ud fra de ønsker, behov og krav der blev udtrykt på workshops’ne. Dette gav et skræddersyet projekt, hvor både de pædagogiske, ledelsesmæssige og arkitektoniske værdier blev indarbejdet.
Deltagerne blev en langt større del af processen end vanligt og fik dermed større indblik i beslutninger og rammer for projektet - samt mulighed for at påvirke dem.

Resultater:

Et godt samarbejde der med D|K2 ved roret, har udformet udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med det værdibaserede byggeprogram inkl. behovsafklaring i forbindelse hermed, der skabte tydelighed i Danish Crowns ønsker til et nyt hovedsæde, i en let aflæselig form.

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfagligheder skabte et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der skulle arbejdes med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende. Der skabtes fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var aktuelt.

Værdi:

Ved at inddrage interessenter og brugere, indsamledes der ikke kun idéer og viden, men der blev skabt også opmærksomhed, åbenhed og dialog om projektet."Lissen er en blændende dygtig procesleder og facilitator. Hun arbejder tydeligt inden for den ramme hun er givet og er rigtig god til at holde fokus, og guide folk så der sker fremdrift i processerne.

Lissen er dygtig til at have fokus på både proces og slutmål Hvilket gør, at man føler sig i meget trygge hænder. Hun er er anerkendende, men heller ikke tilbageholdende med at sige sin mening på en konstruktiv og opbyggelig måde, så alle profiterer af det. 

Jeg har brugt Lissen som procesleder og facilitator i forbindelse med udvikling af en helt ny daginstitution. Tilbagemeldingerne fra både ledelse og personale var meget positive. Lissen sikrede alle blev hørt, og fra gang til gang var det også tydeligt for alle os involverede, hvor vi var på vej hen."

Merete Villsen, Tidligere daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune

En del af workshopforløbet blev afholdt online grundet Covid
Der blev arbejdet med at omsætte de pædagogiske værdier til byggefysiske værdier
En stor del af workshopforløbet handlede om at finde de rette funktioner og rum, sammenhængende mellem dem og dermed den overordnede disponering af huset