Tilbage til webshop

Fællesskabshus til Den Europæiske Filmhøjskole

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse, behovsafklaring og programskrivning (2022/24)

Fakta:

  • Kunde: D|K2 for Den Europæiske Filmhøjskole Ebeltoft (med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond)
  • Omfang: Udarbejdelse af konkurrenceprogram, lokaleoversigt mv. i forbindelse med arkitekt-projektkonkurrence (totalrådgivning).
  • Hovedydelse: Inddragelse, behovsafdækning og programmering

Opgaven:

Cooperator hjalp D|K2 Bygherrerådgivning og Den Europæiske Filmhøjskole (med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond) med at formulere konkurrenceprogram til brug i et totalrådgivningsudbud.

Ydelsen:

Cooperator varetog behovsafklaring og formulering af Den Europæiske Filmhøjskoles ønsker og krav til deres nye Fællesskabsbygning i forbindelse med skolens øvrige faciliteter. Dette ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem møder, inddragelse og løbende dialog.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Hjælp i forbindelse med fondsansøgninger
- Behovsafklaring i forhold til Fællesskabshus og sammenhænge med eksisterende faciliteter
- Deltagelse i projektgruppemøder mv.
- Planlægning, facilitering og opsamling af workshopforløb med medarbejdere
- Formulering af værdibaseret konkurrenceprogram inkl. diagrammer mv. 
- Deltagelse i bedømmelsesprocessen som rådgiver og sekretær
- Formulering af bedømmelsesdokument
- Deltagelse i granskning under projekteringResultater:

Et godt samarbejde der med D|K2 ved roret, udformede udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med udformning af et konkurrenceprogram, inkl. behovsafklaring og inddragelse af medarbejdere i forbindelse hermed, der skabte tydelighed i Filmhøjskolens ønsker til den nye Fællesskabsbygning og sammenhæng med eksisterende faciliteter. I en let aflæselig form

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfagligheder skabte et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der blev arbejdet med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende. Der blev skabt fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var relevant og aktuelt.


Værdi:

Alle deltagere (i projektgruppen samt medarbejderinddragelsen) bidrog til behovsafklaring og program, hvormed alle fik forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. Dermed blev der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb.

Medarbejderne fra filmhøjskolen arbejdede i grupper om rammesatte spørgsmål indenfor de områder de har indflydelse på
Grupperne fremlagde deres findings for hinanden som grundlag for dialog og fælles beslutninger
Byggefysiske værdier, funktioner og sammenhænge mellem dem samt sammenhæng til eksisterende var hovedtemaerne