Tilbage til webshop

Nyt domicil Danish Crown

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse, behovsafklaring og programskrivning (2020/21)

Fakta:

  • Kunde: D|K2 for Danish Crown
  • Omfang: Omdannelse og tilpasning af tidligere projektmateriale til værdibaseret byggeprogram
  • Hovedydelse: Behovsafdækning og programmering

Opgaven:

Cooperator hjalp D|K2 Bygherrerådgivning og Danish Crown med at omformulere og tilpasse et tidligere projektmateriale til et værdibaseret byggeprogram til brug i et totalentrepriseudbud.

Ydelsen:

Cooperator varetog behovsafklaring og formulering af Danish Crowns krav og ønsker til deres nye hovedsæde i Randers ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem møder og løbende dialog.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Gennemgang og tilretning af oprindelige behov og ønsker gennem mødeforløb
- Formulering af værdibaseret byggeprogram inkl. diagrammer mv.
- Behovsafklaring, hvor der er identificeret ændringer i forhold til oprindeligt projekt
- Deltagelse i styregruppemøder mv.
- Deltagelse i bedømmelsesprocessen som rådgiver og sekretær
- Formulering af bedømmelsesdokument
- Deltagelse i overordnede projekteringsmøder


Resultater:

Et godt samarbejde der med D|K2 ved roret, har udformet udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med det værdibaserede byggeprogram inkl. behovsafklaring i forbindelse hermed, der skabte tydelighed i Danish Crowns ønsker til et nyt hovedsæde, i en let aflæselig form.

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfagligheder skabte et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der skulle arbejdes med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende. Der skabtes fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var aktuelt.


Værdi:

Alle deltagere bidrog til behovsafklaring og program, hvormed alle fik forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. Dermed blev der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb.

Danish Crown indviede og flyttede ind i det nye domicil i 2023
Hovedfokus i projektet for Cooperator, var at udarbejde et værdibaseret byggeprogram på baggrund af et tidligere projektmateriale
For at understøtte teksten i programmet, blev udarbejdet en række beskrivende diagrammer