Tilbage til webshop

Lilleåparken Hadsten, Favrskov Kommune

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Inddragelse (2023)

Fakta:

  • Kunde: Favrskov Kommune, Teknik og Miljø
  • Omfang: Facilitering af et borgermøde/workshop, der skulle tilvejebringe input i forbindelse med Kommunens projekt om at omdanne Lilleåparken i Hadsten i forbindelse med klimatilpasning og etablering af nye regnvandsbassiner. 
  • Hovedydelse: Inddragelse

Opgaven:

I forbindelse med Favrskov Kommunes projekt om omdannelse af Lilleåparken i Hadsten, bidrog Lissen med at planlægge og facilitere et borgermøde omkring Lilleåparkens fremtidig brug og udseende når klimatilpasning, regnvandsbassiner og rekreative elementer var blevet anlagt. 

Ydelsen:

Under hensyntagen til opgaven, den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator planlægning, facilitering og opsamling af borgermødet.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven
- Løbende, koordinerende møder
- Procesledelse: planlægning, facilitering og opsamling af borgermødet
- Procesledelse: input til udvikling af workshop-opgaverne til en digital platform


Resultater:

Et godt samarbejde mellem de forskellige parter ved Favrskov Kommune og Cooperator, hvor Lissen via sine proces- og arkitektfaglige kompetencer skabte et borgermøde, hvor deltagerne skulle angive hvilke steder de fandt gode og gerne ville bevare, hvilke steder de fandt mindre gode som kunne ændres og steder/aktiviteter der mangler. Desuden skulle deltagerne bidrage med deres idéer og drømme for den kommende Lilleåpark.


Værdi:

Kommunen fik på mødet mulighed for at informere om nødvendigheden af anlæggelse af klimatilpasning og regnvandsbassinerne samt placering. Borgerne fik lov at stille spørgsmål, ytre deres evt. bekymringer og påvirke de dele af projektet hvor der var mulighed for det. Dermed fik alle deltagere forståelse for prioriteringer og beslutninger og mødet gav et godt afsæt for opbakning til det videre forløb.

Deltagerne fik til at opgave at skrive alle deres idéer for Lilleåparken på separate sedler så alle kunne se alles idéer
Der var mødt mange op for at høre om kommunens planer og for selv at være med til at præge projektet